Ước lượng chi phí của những cuộc họp

Bạn bị mắc kẹt trong một cuộc họp ? Điệp khúc này cứ tiếp diễn liên tục …

Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng những cuộc họp có thể gây lãng phí thời gian, nhưng hơn cả vậy nó còn gây lãng phí tiền bạc nữa. Bao nhiêu ư ?

Trong 1 nghiên cứu của tổ chức Brain & Company chỉ ra rằng cuộc họp hàng tuần của các nhà quản lý tầm trung đã tốn của tổ chức 15 triệu USD /1  năm .

Hãy thử sử dụng ứng dụng tính toán chi phí của các cuộc họp của HBR để xem số tiền mà chúng ta “tiêu” vào các cuộc họp và số tiền mà chúng ta có thể tiết kiệm được.

Cài đặt ứng dụng

Với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS: Sử dụng Safary , mở Link và bookmark link này.

Với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android : Sử dụng Chrome, mở Link và book mark link này

Giao diện ứng dụng đơn giản : Chỉ cần nhập vào số người, thời gian và lương tương ứng cho từng người

Hãy thử tính toán xem công ty bạn đang lãng phí bao nhiêu tiền.

Nguồn : HBR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *