Connect Value-Up Success

Kết nối giá trị , Nâng tầm thành công Ở CloudMERO chúng tôi hiểu rằng sức mạnh của một doanh nghiệp là ở con người. 1 doanh nghiệp thành công chắc chắn phải được xây dựng bởi những cá nhân xuất sắc. Chúng ta luôn muốn có thật nhiều nhân tài trong doanh nghiệp của…

Continue Reading

Giới thiệu về công ty OWS Việt Nam

Công ty cổ phần OWS là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ Là một doanh nghiệp trẻ được xây dựng nên bởi những con người trẻ trung năng động đã từng học tập làm việc tại các nước tiên tiến như Mỹ, Nhật, Bỉ, OWS hướng tới việc dẫn đầu Việt Nam…

Continue Reading